اخبار و مقالات

در سال‌های اخیر، علاقه فزاینده‌ای به شیوه‌های ساختمانی پایدار و زیرساخت‌های سبز وجود داشته است. یکی از رویکرد‌های نوآورانه که محبوبیت پیدا کرده است، استفاده از دیوار‌های سبز است. دیوار‌های سبز یا گرین وال‌ها، باغچه‌های عمودی هستند که برای بهبود کیفیت هوا و سایر مزایای زیست محیطی طراحی شده‌اند. دیوار‌های سبز مزایای بسیاری دارند ولی نصب و نگهداری آن‌ها نیز می‌تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص در محیط‌های پیچیده و بزرگ. اینجاست که جرثقیل‌های سقفی وارد عمل می‌شوند و شرایط مناسبی برای بلند کردن و حمل و نقل مواد سنگین فراهم می‌کنند و نصب دیوار‌ سبز و نگهداری آنها را آسان‌تر و ایمن‌تر می‌نمایند. کاربرد جرثقیل‌های سقفی در حوزه گرین وال‌ها در چند حوزه قابل بررسی است.