کابل جمع کن

برق رسانی به انواع جرثقیل های صنعتی شامل جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل نیمه دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل مونوریل و … بر اساس یکی از سه روش ذیل انجام می پذیرد:

  1. کابل جمع کن (Cable Reel )
  2. شین برق رسان (Bus Bar)
  3. سی ریل برق رسان (C-Rail)

یکی از روش های بسیار متداول در برق رسانی جرثقیل های دروازه ای و جرثقیل های نیمه دروازه ای استفاده از کابل جمع کن می باشد. بدان جهت که جرثقیل های دروازه ای و نیمه دروازه ای در فضای آزاد و خارج از محیط مسقف کارگاه نصب و راه اندازی می گردند، استفاده از سیستم C-Rail  و Bus Bar به دلیل عدم صرفه اقتصادی، محدود کردن فضای کار و خطرات بالا توصیه نمی گردد.

برق رسانی به روش کابل جمع کن به وسیله یک کابل و یک دستگاه کابل جمع کن جرثقیل که شامل یک شاسی، یک قرقره بزرگ جهت پیچش سیم دور آن، یک دستگاه الکتروگیربکس جهت چرخش قرقره و یک دستگاه اینورتور جهت تنظیم چرخش قرقره است، انجام می گیرد

کابل جمع کن به دو صورت موجود می باشد :

  • کابل جمع کن فنری :کابل جمع کن فنری جهت طول مسیر کوتاه و عمدتا بر روی کالسکه جرثقیل جهت برق رسانی به تجهیزات جانبی مانند مگنت و گرپ به کار می رود 
  • کابل جمع کن موتور دار : کابل جمع کن موتوردار عمدتا در جرثقیل های دروازه ای و در مسیر های طولانی جهت انتقال نیروی برق مورد استفاده قرار می گیرد