نمونه کارها

جرثقیل سقفی تک پل

جرثقیل 5-7-10 تنی با دهانه 12 متر با ارتفاع بالابری 8 متر برای صبا نور
جرثقیل 20 تنی با دهانه 10.2 متر با ارتفاع بالابری 8 متر برای انرژی اتمی بوشهر
جرثقیل 3.2 تنی با دهانه 13 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای چسب سینا ران
جرثقیل 5 تنی با دهانه 15 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای راه آهن نیرو کشش
جرثقیل 3.2 تنی با دهانه 8 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای آب وبرق خوزستان
جرثقیل 3.2 تنی با دهانه 12 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای ماهان راه ریل
جرثقیل 5 تنی با دهانه 15 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای پیوست صنعت
جرثقیل 2 تنی با دهانه 6 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای قند چهارمحال وبختیاری
جرثقیل 10 تنی با دهانه 6.5 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای سوزن دره مشهد
جرثقیل 10 تنی با دهانه 6.5 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای پی بتن دریا
جرثقیل 10 تنی با دهانه 6.5 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای قوس بتن سپاهان
جرثقیل 10 تنی با دهانه 6.5 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای مرمره تبریز
جرثقیل 10 تنی با دهانه 6.5 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای مهاباد سازه
جرثقیل 10 تنی با دهانه 10 متر با ارتفاع بالابری 11 متر برای دانشگاه امیر کبیر
جرثقیل 6.3 تنی با دهانه 10.5 متر با ارتفاع بالابری 5 متر برای کارگاه آقای صباغی
جرثقیل 3.2 تنی با دهانه 11 متر با ارتفاع بالابری6 متر برای شرکت خطوط لوله ونفت
همدان
بوشهر
ساوه
تبریز
اهواز
شهرری
اهواز
گچساران
مشهد
بندرعباس
اصفهان
تبریز
مهاباد
تهران
تهران
رفسنجان
5 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه
2 دستگاه
2 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه

جرثقیل سقفی دو پل

جرثقیل 5 تنی با دهانه18 متر وارتفاع بالابری 6 متر برای شرکت نوپاران
ساخت جرثقیل 35 تن ارتفاع 25 متر برای شرکت سیمان نهاوند
جرثقیل 10 تن با دهانه 20 متر و ارتفاع بالابری 6 متر برای شرکت گهر عمران
جرثقیل 10 تن با دهانه 12 متر و ارتفاع بالابری 7 متر با دو قلاب سنکرون برای شرکت بیدوایر
جرثقیل 10 و 16 تنی با دهانه 18 متر و ارتفاع بالابری 6 متر برای شرکت پرشین نما
جرثقیل 16 تن با دهانه 8 متر و ارتفاع بالابری 8 متر برای شرکت صفا فولاد (فولاد مبارکه)
جرثقیل 5 تن با دهانه 28.5 متر و ارتفاع بالابری 9 متر برای شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار
جرثقیل 10 تن با دهانه 27 متر و ارتفاع بالابری 10 متر برای شرکت قائم رضا (فولاد مبارکه)
جرثقیل 10 تن با دهانه 17 متر و ارتفاع بالابری 10 متر برای شرکت صبا نور
جرثقیل 4 تن با دهانه 34 متر و ارتفاع بالابری 9 متر برای شرکت صفا فولاد
جرثقیل 20 تن با دهانه 28 متر و ارتفاع بالابری 12 متر برای جهاد خودکفایی ارتش
جرثقیل 25 تن با دهانه 28 متر و ارتفاع بالابری 20 متر برای جهادخودکفایی ارتش
جرثقیل 5 تن با دهانه 24 متر و ارتفاع 5.5 بالابری 5.5 متر برای نفت فلات قاره
جرثقیل 16 تن با دهانه 30 متر و ارتفاع بالابری 8 متر برای متروی مهر شهر
جرثقیل 16 تن با دهانه29 متر و ارتفاع بالابری 20 متر برای سیمان درودهمراه با گرب 3 متر مکعب
جرثقیل16 تن با دهانه 20 متر و ارتفاع بالابری 8 متر برای شرکت فولاد هما
جرثقیل 25 تن با دهانه 20 متر و ارتفاع بالابری 8 متر برای شرکت فولاد هما
تهران
نهاوند
سیرجان
تاکستان
انزلی
اصفهان
خوانسار
اصفهان
بیجار
اصفهان
تهران
تهران
بندرنخیلو
کرج
درود
اشتهارد
اشتهارد
4 دستگاه
2 دستگاه

1 دستگاه


2 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه

و …

جرثقیل دروازه‌ای

جرثقیل دروازه ای 10 تنی با دهانه 35 متر با ارتفاع بالابری 12 متر برای خدمات عمومی فولاد
جرثقیل دروازه ای 16 تنی با دهانه 32 متر با ارتفاع بالابری 8 متر برای پلورسبز
جرثقیل دروازه ای 10 تنی با دهانه 32 متر با ارتفاع بالابری18 متر برای راه آهن سرخس
جرثقیل دروازه ای 2 تنی با دهانه 8 متر با ارتفاع بالابری8 متر برای شرکت کلران
جرثقیل دروازه ای 2 تنی با دهانه 6 متر با ارتفاع بالابری5 متر برای راه آهن اصفهان
جرثقیل دروازه ای 5 تنی با دهانه 15 متر با ارتفاع بالابری 6 متر برای شرکت مهراز سامان
جرثقیل دروازه ای 16 تنی با دهانه 30 متر با ارتفاع بالابری10 متر برای کارگاه صنعتی فتح
جرثقیل دروازه ای 25 تنی با دهانه 35 متر با ارتفاع بالابری 15 متر برای شرکت کیسون
جرثقیل دروازه ای 40 تنی با دهانه 15 متر و ارتفاع بالابری 22 متر برای شرکت کیان پایاب
تهران
زرند کرمان
سرخس
سمنان
اصفهان
شهرکرد
تهران
اهواز
زابل نیمه چاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه
2 دستگاه
1 دستگاه

جرثقیل با بالابر open winch

جرثقیل 20 تنی با دهانه 8 متر با ارتفاع بالابری130 متر برای سد مسجد سلیمان
جرثقیل32 تنی با دهانه 21 متر با ارتفاع بالابری13 متر برای صنایع شهید صیاد شیرازی
جرثقیل 40 تن با دهانه 11 متر و با ارتفاع بالابری 21 متر شرکت کیان پایاب
جرثقیل 40/20 تن با دهانه 20 متر و ارتفاع بالابری 18 متر شرکت فولاد مبارکه
جرثقیل 10 تن با دهانه 6 متر و ارتفاع بالابری 10 متر برای شرکت آساد یول ارومیه
وینچ 32 تن با ارتفاع بالابری 6 متر برای شرکت آساد یول ارومیه
وینچ 5 و 3 و 15 تن با ارتفاع بالابری 51و64و32و12 متر برای شرکت کیان پایاب
مسجد سلیمان
تهران
تهران
اصفهان
خوی
خوی
کرمانشاه زابل
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
3 دستگاه
16 دستگاه

و …

جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی 3.2 تنی با بازوی 6.1 متر با ارتفاع بالابری 4.5 متر برای شرکت آسایش سقف دلفان لرستان
جرثقیل بازویی 3.2 تنی با بازوی 6.5 متر با ارتفاع بالابری 12 متر برای شرکت صبا
جرثقیل بازویی 1 تنی با بازوی 4 متر و ارتفاع باالبری 3 متر برای شرکت پالایشگاه هاشمی نژاد
جرثقیل بازویی 1.5 تنی با بازوی 7 متر و ارتفاع 7 متر برای احیا فرآیند
جرثقیل بازویی2 تنی با بازوی 4 متر و ارتفاع 6 متر برای شرکت گاما
شهرستان نور
خارک
سرخس
فولاد سبا
عسلویه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
1 دستگاه
3 دستگاه

و …

جرثقیل آویز

حدود 300 دستگاه بالابر برقی ودستی از ظرفیت 250 کیلوگرم تا 20 تن برای انرژی اتمی بوشهر
جرثقیل 1 تنی با دهانه 8 متر ارتفاع 8 متر برای صنایع شیر توکلی
بوشهر
ورامین
300 دستگاه
1 دستگاه

جرثقیل دیواری

جرثقیل دیواری 3 تنی دهانه 6 متر و ارتفاع 6 متر برای آهن فروشی مهندس طاهریان
محمودآباد
1 دستگاه

تعمیر و نگهداری

تعمیر ونکهداری 50 دستگاه جرثقیل با ظرفیتهای مختلف برای انرژی اتمی اصفهان

تعمیر و نگهداری

میز متحرک به طول 24 متر وعرض 6 متر وظرفیت 50 تن برای حمل واگن ولوکوموتیو تعمیرگاه متروی باقر شهرتهران
سازه فلزی اسکله تدارکاتی بهرگان به عرض 11 متر وطول 170متر همراه با نصب در دریا برای شرکت نفت فلات قاره
ساخت انواع هوک جرثقیل و کابین جرثقیل

و …