هوک Hook

یکی از اجراء مهم جرثقیل و یا بالابر قلاب آن می باشد.

قلاب  برای جرثقیل سقفی ، جرثقیل دروازه ای ، و انواع دیگر تجهیزات بالابر شما استفاده می گردد. نوع قلاب جرثقیل با ابعاد مختلف قلاب جرثقیل موجود است. امکان طراحی قلاب جرثقیل در شرکت جرثقیل آران باخ میسر می باشد. اکنون انواع قلاب های جرثقیل را بررسی کرده و قلاب جرثقیل خود را مشخص کنید

قلاب جرثقیل اعم از قلاب سیم بکسلی یا زنجیری وسیله ای متداول برای گرفتن و بلند کردن بارهای مورد استفاده توسط بالابر یا جرثقیل است. قلاب جرثقیل بالابر معمولاً مجهز به قفل ایمنی برای اطمینان از قرار گرفتن سیم بکسل یا زنجیر در محل مناسب قلاب جرثقیل و اطمینان از ایمنی است. قلاب شامل یک یا چند قرقره داخلی می شود و نیروی بالابری را تقویت می کند. انواع قلاب های بالابر شرکت آران باخ ، بر اساس استاندارد و بنا بر نوع کاربرد از جمله قلاب با یک یا دو قرقره ، قلاب فورج و ،  قلاب خاص می باشد

یکی از قطعات پر کاربرد در اجزاء جرثقیل برای انتقال بار قلاب است. این قطعه کمک میکند تا بار به راحتی بلند شده و جا به جا شود.

طبق استاندارد، فرم و بافت قلاب باید توان چکش خواری بالایی داشته باشد، به همین دلیل برای سنجیدن قلاب ها از آزمون برینل یا سختی فلز استفاده می شود. برای تست استحکام و مقاومت مواد استفاده شده در بافت قلاب از آزمون هایی نظیر سنجش رادیوگرافی، تست ذرات مغناطیسی، اولتراسونیک نیز استفاده می شود.

شرکت های سازنده قلاب موظفند قبل از اینکه قطعه را در اختیار مصرف کننده قرار دهند بر حسب استانداردهای معتبر، روش ساخت و مواد به کار رفته، عملیات حرارتی را انجام داده و پس از تایید در بازار عرضه کنند

به دلیل اهمیت قلاب در جرثقیل ، ساخت قلاب علاوه بر نوع مواد مطابق با استاندارد می بایست توسط دستگاه های فورج سنگین به حالت و ابعاد استاندارد تبدیل شوند . لذا مصرف کننده حتما باید از تاریخچه ساخت قلاب اطمینان حاصل نماید . زیرا افراد سودجو مبادرت به ریخته گری قلاب می نمایند که در اولین باربرداری احتمال شکست آن وجود دارد . و این شکست منجر به خسارت های جانی و مالی به مصرف کننده قلاب وارد می نماید.