شاهین

اهمیت استفاده از چنین تجهیزاتی در صنعت ویژه است.  این ماشین آلات سال ها با یک هدف توسعه فنی را سپری کرده اند ، یعنی اطمینان از اینکه انسان فضای کوچک جهان را می سازد ، حرکت می دهد و تغییر شکل می دهداین ماشین آلات برای پیشرفت صنعت، سرعت ، چابکی و ایمنی ضروری هستند

ویژگی های شاهین بار:

  • حمل چندین بار به وسیله چندین قلاب
  • حفظ تعادل بار هنگام انتقال بار
  • کاهش احتمال واژگونی و سقوط بار
  • کاهش احتمال کشیدگی و خمیدگی بار

نیاز به پشتیبانی در فواصل منظم برای جلوگیری از خمشدگی دبیشتر شاهین های بالابر و اسپریدرها برای کاربردهای خاص طراحی شده اند مانند شاهین بالابر برای پدهای وکیوم یا مگنت های بالابر برای بالا بردن بارهای انعطاف پذیر طولانی که ارند استفاده می شود

شاهین بالابر و اسپریدرها نیز می توانند برای کاربردهای چند منظوره طراحی شوند. دو روش پایه برای این وجود دارد. شاهین های بالابر می توانند نقاط بالابر قابل تنظیم داشته باشند که می تواند در امتداد شاهین به همراه به بار ویژه حرکت کند.